Den tredje årgången av Amarone Raimondi blev klar den 24 maj 2014. Denna helg besökte Fredrik Montelius, Henrik Hallberg och Randy T. Gosda Valpolicella och Villa Monteleone och klistrade etiketter och vaxade korkarna. Självklart blev det även en premiärprovning av den nya årgången.

Bilder från etiketteringshelgen.

Etiketten till årgång 2010 är designad av Henrik Hallberg.

Till årgång 2010 har vi bjudit in skribentenoch författaren Randy T. Gosda. Randy har varit yrkesskribent i snart trettio år men nyfiken på andra kulturer och länder än hans egna har han varit sedan födelsen. Han har bott och arbetat både i sitt hemland USA och i Japan och Sverige. Han började som journalist och fortsatte inom reklam och marknadsföring, men det är kärleken till orden som sporrar honom att konstruera fraser och vändningar som väcker folks uppmärksamhet och stimulerar fantasin. Vare sig det handlar om en bok om en historisk person, en annons för en produkt framtagen med spjutspetsteknologi eller en artikel för webben om något dagsaktuellt är det själva essensen som kommer i främsta rummet.

Chansen att få beskriva det väsentliga hos ett framstående vin på ett sätt som väcker intresse var en utmaning som Randy inte kunde motstå. Han hoppas bara att hans ord gör rättvisa åt den unika kombinationen av svenska ekfat och italienska druvor.

Till den tredje årgången av Amarone Raimondi så återanvände vi faten från 2008 för att få en något mindre påverkan av den svenska eken. 
 
Det svenska ekfatet tillverkades i Sverige av tunnbindaren Thorslundskagge under 2009. I november tappades den första årgången  Amarone Raimondi på fatet. Amarone Raimondi 2008 lagrades på den svenska eken under 16 månader fram till försommaren 2011. Senare under 2011 tappades vinet för Amarone Raimondi 2010 över på fatet och mognade fram till april 2014. 


Kreatör:  2010 - Randy T. Gosda
 
“FATED”
A TIMELESS TALE
OF LOVE REQUITED

Leaves tore loose from branches bowed
by one, by two, by three, by four, or more
acorns detached and immediately followed
fluttering,plummeting,wobbling
cast free by the wind of the north,
the wind once so formidably mighty
now exhausted and entirely spent

through it all the ancient oak stood fast
stubbornly anchored in soil and moss-covered granite,its roots spread like tendrilssplaying outward and downward its trunk and main limbs rising straining skyways and sideways just as they had for more than a century past

a landmark through every changing season
the sapling that sprouted from an acorn
itself one that grew tall, strong and wide to
provide woven nests for birds that warble
passages of escape for creatures to climb
and fortresses for children at pla
has now been chosen to serve another reason

tightly bound together by iron bands
its branches sawn by spinning blades into
staves,then steamed and bent by muscled
arms the oak of the north now holds the
lifeblood of vines cultivated and lovingly
nurtured under the sun in southerly lands.

HANDCAFTED BAELS OF WOOD
CADLING WEET WINE AS IT AGES,
another memorable vintage to savor,
this is the treasure of acorns and grapes
from opposite points on the compass
EACH FATED TO JOIN TOGETHER
forming a natural marriage for good

RAIMONDI 2010 RESPECTFULLY INTERPRETED BY RANDY T. GOS
 
 
Av ödet bestämda (översatt)
 
Blad slets loss från böjda grenar.
Därefter – en, två, tre, fyra i sänder
eller fler – släppte ekollonen taget,
vaggade, svajade, föll,
befriade av nordanvinden.
Den vind som en gång var så kraftig
är nu uttömd, helt bedarrad.

Genom allt detta stod den gamla eken orubblig,
envist förankrad i jord och mosstäckt
granit, med rötter utspretade som en klängväxt.
Utåt och nedåt sträckte sig stammen och
grenarna, strävande mot himlen och åt sidorna,
precis som för över ett sekel sedan.

Landmärket i varje skiftande årstid,
fröskottet som grott ur ett ekollon
och sedan växt sig stort, starkt och vidsträckt
för att erbjuda bon åt fåglar som drillar,
flyktvägar åt klättrande djur,
och plats åt barn att bygga kojor,
har nu utsetts till att tjäna ett annat ändamål.

Tätt sammanhållen av järnband,
grenarna uppsågade av roterande blad till
stavar, därefter ångade och tillböjda av muskulösa
armar, rymmer nu eken från norr
livsblodet från vinstockar odlade och kärleksfullt
tuktade under sydligare länders sol.

Handgjorda trätunnor som omhuldar
det ljuva vinet medan det mognar,
ännu en minnesvärd årgång att njuta,
detta är ekollons och druvors rikedom,
från motsatta väderstreck på kompassen,
båda av ödet bestämda att sammanvigas
och bilda ett naturligt äktenskap för gott.
     

    
Henrik Hallberg och Randy T. Gosda